Sản phẩm
2

Cỏ sân bóng Sợi Gân – 8 sợi GHP PRI5004B120 3/8

Chất lượng Bảo hành 5 năm
Mã sản phẩm GHP PRI5004B120
Giá 155.000đ/ m2
8

Cỏ sân bóng Sợi gân – 8 sợi GHP PRI5004B066

Chất lượng Bảo hành 5 năm
Mã sản phẩm GHP 5004B066
Giá 133.000đ/ m2
2

Cỏ sân bóng Sợi Kim Cương – 12 sợi GHP STE5004B120(C)

Chất lượng Bảo hành 6 năm
Mã sản phẩm GHP STE5004B120
Giá 173.000đ/ m2
8

Cỏ sân bóng Sợi Kim Cương – 8 sợi GHP STE5004B088(C)

Chất lượng Bảo hành 5 năm
Mã sản phẩm GHP STE5004B088
Giá 152.000đ/ m2
2

Cỏ sân bóng Sợi Kim Cương – 12 sợi GHP ULT5004B120

Chất lượng Bảo hành 6 năm
Mã sản phẩm GHP UTL5004B120
Giá 152.000đ/ m2
prim 8s 5.8

Cỏ sân bóng Sợi Gân – 12 sợi GHP MXE5004B120

Chất lượng Bảo hành 6 năm
Mã sản phẩm GHP MXE5004B120
Giá 170.000đ/ m2
prim 8s 5.8

Cỏ sân bóng Cỏ Gân – 8 sợi GHP MXE5004B080 3/8

Chất lượng Bảo hành 6 năm
Mã sản phẩm GHP MXE5004B080
Giá 175.000đ/ m2
5

Cỏ sân bóng Sợi Gân – 12 sợi GHP STE5004B120 1/2

Chất lượng Bảo hành 7 năm
Mã sản phẩm GHP STE5004B120 1/2
Giá 185.000đ/ m2
z3184025862452_d38fb0c50f37143061f017a12f28e22a

Cỏ sân bóng Sợi Gân – 12 sợi GHP STE5004B120 3/8

Chất lượng Bảo hành 7 năm
Mã sản phẩm GHP STE5004B120 3/8
Giá 177.000đ/ m2
prim 8s 5.8

Cỏ sân bóng Sợi Gân – 8 sợi GHP MXE5004B088

Chất lượng Bảo hành 5 năm
Mã sản phẩm MXE5004B088
Giá 143.000đ/ m2

Đặt hàng