SẢN PHẨM

CỎ NHÂN TẠO SÂN BÓNG ĐÁ

Chất lượng Sợi gân
Mã sản phẩm ULTRASPORT-GHP 1007B120-BL
Giá Liên hệ
Chất lượng Dòng sp 5-7 năm
Mã sản phẩm GHP 1007B088-BL2
Giá 150.000đ
Chất lượng sử dụng 5-7 năm
Mã sản phẩm GHP 1007B080-BL3
Giá 150.000đ
Chất lượng sử dụng 5-7 năm
Mã sản phẩm GHP 1007B080
Giá 148.000đ
Chất lượng Cỏ sử dụng 7 -10 năm
Mã sản phẩm GHP 5004B120-BL
Giá 190.000đ

SẢN PHẨM

CỎ NHÂN TẠO TRANG TRÍ

Chất lượng Sợi gân
Mã sản phẩm ULTRASPORT-GHP 1007B120-BL
Giá Liên hệ
Chất lượng Dòng sp 5-7 năm
Mã sản phẩm GHP 1007B088-BL2
Giá 150.000đ
Chất lượng sử dụng 5-7 năm
Mã sản phẩm GHP 1007B080-BL3
Giá 150.000đ
Chất lượng sử dụng 5-7 năm
Mã sản phẩm GHP 1007B080
Giá 148.000đ
Chất lượng Cỏ sử dụng 7 -10 năm
Mã sản phẩm GHP 5004B120-BL
Giá 190.000đ
DỰ ÁN ĐÃ THI CÔNG
VIDEO

HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

Qui trình thi công sân bóng cỏ nhân tạo

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

TỪ CHUYÊN GIA TƯ VẤN

ĐỐI TÁC
b6
b1
b2
b3
b4
b5

Đặt hàng